H8036_ שֻׁם
named +, name
Taal: Aramees

Statistieken

Komt 12x voor in 2 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie



Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

שֻׁם n.m. name

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H8036 שֻׁם shum; (Aramaic) corresponding to 8034 — name.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws שֵׁם H8034 "naam, reputatie, titel";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel