Ad Fontes - Eeuwig geluk
de passie van de vroeg-christelijke martelaressen Perpetua en Felicitas & drie preken van Augustinus

Samenvatting

Carthago, begin 203 na Christus. Twee jonge, christelijke vrouwen, net de twintig gepasseerd, laten zich arresteren: de adellijke Perpetua en de eenvoudige slavin Felicitas. Te samen besluiten zij te sterven voor hun geloof. Door niets of niemand laten zij zich vermurwen. De martelaarsakte die hun verhaal vertelt is een bijzonder document, vooral door het ingelaste autobiografische gedeelte, dat nog door Perpetua zelf is geschreven. De tekst biedt daardoor een unieke mogelijkheid om heel direct iets te zien van het vroeg-christelijke vuur van geloof. Daarnaast geeft de tekst een aangrijpend beeld van de terechtstelling van de martelaressen en van hun mannelijke metgezellen. De tekst van de Passio Perpetuae et Felicitatis is hier opnieuw in het Nederlands vertaald. Verder bevat deze uitgave drie preken van Augustinus, die de kerkvader heeft gehouden op de feestdag van de martelaressen. Zij zijn bij hem een symbool voor 'eeuwig geluk'. Alle vertalingen gaan vergezeld van de Latijnse bronteksten en een gedegen inleiding. Het boek wordt ingeleid door de gezaghebbende latinist Toon Bastiaensen.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Ad Fontes - Eeuwig geluk de passie van de vroeg-christelijke martelaressen Perpetua en Felicitas & drie preken van Augustinus
Auteur Vincent Hunink
Uitgever Meinema
Jaar Verschenen 2004
Taal nl
Pagina's pp. 88
ISBN139789021140377
Onderwerp Christenvervolging, Kerkgeschiedenis, Martelaar

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!