De Bijbel literair
opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties

Samenvatting

De Bijbel literair is een gids die inleidt in het literair lezen van de Bijbel. Alle boeken uit de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament komen erin aan de orde, ook de zogenaamde deuteroncanonieke geschriften. De benadering van de teksten sluit aan bij ontwikkelingen in de taalkunde en de algemene literatuurwetenschap waarmee de bijbelstudies steeds meer hun voordeel doen.

Recensie(s)

Onder redactie van de oudtestamenticus Fokkelman en de nieuwtestamenticus Weren bieden veertig auteurs, deskundigen op het terrein van de uitlegkunde van het Oude en Nieuwe Testament, uit België en Nederland in dit boek een overzicht van nieuwe literaire inzichten in het verstaan van de bijbel. Alle bijbelboeken, inclusief vijf deuterocanonieke boeken, worden behandeld. Als uitgangspunt geldt de idee dat de bijbel herontdekt is als hoogtepunt in de wereldliteratuur. Methodisch betekent dit dat de moderne inzichten in de taalkunde en de literatuurwetenschap gebruikt worden om de bijbel als literair geheel te lezen. Daarbij staan de afzonderlijke teksten, hun literaire context en hun intertekstuele context centraal. Het boek kan dienen als een serieuze en verrijkende inleiding in alle bijbelboeken, waarvan het lezen vergemakkelijkt wordt door de schema's en voorbeelden van de leeswijze. Doordat alle bijbelboeken aan de orde komen, is de uitwerking noodzakelijkerwijs globaal, maar het boek daagt de geinteresseerde lezer uit zichzelf de leeswijze eigen te maken en verder te gaan.

Dr. A. van der Lingen

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel De Bijbel literair opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties
Auteur Jan P. Fokkelman
Uitgever Vbk Media
Jaar Verschenen 2005
Taal nl
Pagina's pp. 767
ISBN139789021140551
Onderwerp Dichtkunst

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!