De Bijbel Vertaald
De Kunst Van Het Kiezen Bij Het Vertalen Van De Bijbelse Geschriften

Samenvatting

De Bijbel vertaald staat onder redactie van Prof. dr. Klaas Spronk, oudtestamenticus, hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit Kampen, auteur van Het verhaal van een vertaling Drs. Clazien Verheul, neerlandicus, vertaler bij De Nieuwe Bijbelvertaling Prof. dr. Lourens de Vries, hoogleraar bijbelvertalen aan de Vrije Universiteit, lid van de begeleidings-commissie van De Nieuwe Bijbelvertaling Prof. dr. Wim Weren, hoogleraar Exegese Nieuwe Testament aan de Universiteit van Tilburg, medewerker aan de Willibrordvertaling 1995
Vertalen is kiezen, ook het vertalen van de Bijbel. De Bijbel vertaald laat zien welke keuzes gemaakt zijn in diverse bijbelvertalingen en welke overwegingen daarbij een rol gespeeld hebben. De Nieuwe Bijbelvertaling (2004) is in de meeste bijdragen het uitgangspunt. De auteurs van De Bijbel veertaald konden beschikken over ongepubliceerd materiaal uit het NBV-archief. De lezer kan zo achter de huidige vertaling kijken en krijgt inzicht in de afwegingen die tot die vertaling hebben geleid. De vertaalbeslissingen in de NBV worden getoetst aan de uitgangspunten van het vertaalproject, maar vooral ook vergeleken met andere vertalingen: de Statenvertaling, de Willibrordvertaling, de Groot Nieuws Bijbel en de Naardense Bijbel. De auteurs geven in hun artikelen ook hun eigen alternatieve oplossingen voor een bepaald vertaalprobleem.
Enkele inleidende essays behandelen algemene aspecten van bijbelvertalen: Wat is eigenlijk de brontekst? Hoe vertaal je de godsnaam in een interconfessionele vertaling? Welke rol speelt liturgie bij het vertalen? In een twintigtal artikelen worden vervolgens concrete thema’s en teksten uit Oude Testament, Deuterocanonieken en Nieuwe Testament besproken.
De Bijbel vertaald is interessant voor predikanten, docenten godsdienstonderwijs en deelnemers aan leerhuizen en leeskringen, maar ook voor studenten vertaalwetenschap en lezers met een literaire en cultuur-historische belangstelling voor de Bijbel, Kennis van de grondtalen van de Bijbel is voor het lezen van De Bijbel vertaald niet verondersteld.
Aan De Bijbel vertaald hebben, naast de redactie,ruim twintig auteurs uit Nederland en België meegewerkt: Richtsje Abma, Yvonne van den Akker-Savelsbergh, Panc Beentjes,Wim Beuken, Peter Booij, Rieuwerd Buitenwerf, Karel Deurloo, Jaap van Dorp, Sabine Van Den Eynde, Paul Gillaerts, Harm van Grol, Pieter van der Horst, Rien de Jonge, Jan Krans, Jan Lambrecht, Michaël van der Meer, Piet van Midden, Geert Van Oyen, Luc De Saeger, Caroline Vander Stichele, Walter Vogels en Cornelis de Vos.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel De Bijbel Vertaald De Kunst Van Het Kiezen Bij Het Vertalen Van De Bijbelse Geschriften
Auteur Klaas Spronk, Clazien Verheul
Uitgever Meinema
Jaar Verschenen 2007
Taal nl
Pagina's pp. 457
ISBN139789021141466
Onderwerp Bijbelvertalingen

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!