Organisatie van de gezondheidszorg
Auteur: J.M.D. Boot

Samenvatting

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden hoe langer hoe meer
geconfronteerd met structuren waarin ze moeten functioneren, regelingen
waaraan ze zich moeten houden en partijen waarmee ze moeten overleggen
en tot overeenstemming dienen te komen. In een instelling moeten ze
marktgericht werken, voldoen aan prestatie-indicatoren en met patiënten/
cliënten-vertegenwoordigers rond de tafel. De organisatie van de gezondheidszorg
is complex en veeleisend en voortdurend aan verandering onderhevig.
Om als (toekomstig) beroepsbeoefenaar volwaardig en met succes en voldoening
binnen de gezondheidszorg te kunnen werken, moet die organisatie wel gekend en
doorzien worden. Dit boek wil daarvoor de kennis en het inzicht bieden.
In deze vierde druk zijn de ontwikkelingen in de organisatie van de gezondheidszorg
van de afgelopen jaren verwerkt en de meest recente cijfers opgenomen.
Het boek geeft daarmee weer een goed en samenhangend overzicht van de vele
facetten binnen organisatie en beleid in de gezondheidszorg in Nederland.
Als vanouds biedt dit boek inzicht in de structuur en het functioneren van de
gezondheidszorg, waarbij de actualiteit een logische plaats krijgt in het licht van
de beschreven ontwikkelingen door de jaren heen. Zo blijven bijvoorbeeld nieuwe
wetgevingen en veranderende rollen van nationale en gemeentelijke overheid niet
onbesproken in deze vierde herziene druk.
Organisatie van de gezondheidszorg kan als (studie)boek in zijn geheel gebruikt
worden, maar de hoofdstukken zijn ook zo geschreven, dat ze los van elkaar
gebruikt kunnen worden.
Jan Maarten Boot was tot 1 februari 2014 als universitair hoofddocent beleid en
management gezondheidszorg verbonden aan het UMC Utrecht (Julius Centrum
voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde). Hij is actief als
docent en consultant beleid en management gezondheidszorg.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Organisatie van de gezondheidszorg
Auteur J.M.D. Boot
Uitgever Gorcum B.V., Koninklijke van
Jaar Verschenen 2018
Taal nl
Pagina's pp. 392
ISBN139789023255956
Onderwerp Gezondheidszorg

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!