Vurig verlangen
evangelische vernieuwing in de traditionele kerken

Samenvatting

De evangelische beweging is de snelst groeiende stroming binnen de christelijke kerk. Ook in Nederland doet ze van zich spreken. In hoeverre kunnen de traditionele kerken nieuwe impulsen tot geestelijke vernieuwing vanuit deze beweging ontvangen?

in 1995 stelden acht hervormde en gereformeerde predikanten het 'Evangelisch Manifest' op, waarin zij hun vurig verlangen naar een evangelische vernieuwing binnen de traditionele kerken formuleerden. Het gevolg was een golf van reacties. Honderden predikanten en gemeenteleden betuigden hun steun en sympathie voor dit nieuwe initiatief. Zo ontstond een 'georganiseerde' evangelische beweging binnen de kerken.

Al snel kwam er vraag naar een nadere uitwerking en concretisering van het Manifest. Dit boek wil daartoe een aanzet geven. Er wordt gekeken naar de plaats van de evangelische beweging in de kerk en naar evangelische vernieuwing elders in de wereld. Een aantal theologische onderwerpen worden nader onder de loep genomen en er wordt nagedacht over de geestelijke voorwaarden voor een vernieuwing van de kerk. Het boek sluit af met een aantal concrete, praktische mogelijkheden voor evangelische gemeente-opbouw.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Vurig verlangen evangelische vernieuwing in de traditionele kerken
Auteur Hans Eschbach
Uitgever Boekencentrum B.V.
Jaar Verschenen 1998
Taal nl
Pagina's pp. 213
ISBN139789023903505
Onderwerp Ecclesiologie, Gemeente zijn, Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!