Recht Door De Gemeente
juridische gids voor het pastoraat

Samenvatting

Anna belde in paniek haar pastor op. Haar man had bij de rechter om toewijzing van de kinderen gevraagd, voor de duur van de echtscheidingsprocedure. Zij was immers wat overspannen... De pastor wilde de schrik wegnemen en stelde haar impulsief gerust met de opmerking dat het alleen ging om de periode van de procedure. Na de echtscheiding zou haar kans komen. Hij adviseerde haar om even tot rust te komen. Een paar maanden later sprak de rechter uit dat de kinderen ook na de echtscheiding bij haar ex-man konden blijven. Pastores en pastoraal werkers krijgen in hun werk soms ongewild en vaak zonder het te weten te maken met allerlei burgerlijke wetten en juridische procedures. Mag ik dat kind bij zijn ouders weghalen? Kan ik het gemeentelid in de gevangenis zomaar opzoeken? Hoe verloopt een echtscheidingsprocedure? Enzovoort. Om de pastor te behoeden voor juridische misstappen en weg te wijzen in het woud van wetten en juridische regels, schreef de auteur een helder en praktisch boek. Aan de hand van een zestal hoofdthema´s stelt zij alle juridische kwesties aan de orde die in pastorale situaties een rol kunnen spelen. De lezer wordt daarbij verwezen naar de belangrijkste wetsartikelen, literatuur en internetsites en ontvangt vele waardevolle adviezen. Bovendien geeft de auteur aan hoe eventuele juridische problemen kunnen worden voorkomen, bij voorbeeld door van tevoren bepaalde zaken te regelen. Een onmisbare bron van informatie voor iedere pastor in deze tijd.

Recensie(s)

Geestelijken en pastoraal werkenden ontmoeten vaak mensen van wie de problemen naast een religieus/levensbeschouwelijk aspect ook een juridische kant hebben. Bijvoorbeeld in geval van echtscheiding, samenwonen, kindermishandeling, psychiatrische stoornissen, dementie en levensbeeindiging. Dit boek beoogt een soort juridische basiskennis te verschaffen aan pastores. Dat is een ambitieuze doelstelling. De informatie is gedetailleerd en deskundig en niet opvallend gekleurd door de orthodox-protestantse achtergrond van de auteur. De grote vraag is eigenlijk: waarom zou een pastor extra juridische scholing behoeven? Wordt het domein van de pastorale hulpverlening zo niet erg ruim opgevat? Als globale schets is deze uitgave te uitgebreid, als handboek voor hulpverleners minder geschikt. Het is een degelijk boek waarvan niet zo gemakkelijk is te zeggen welke doelgroep ermee is gebaat. En bovendien: hoe wordt het actueel en bij de tijd gehouden? Kortom, een boek dat zijn bestaansrecht nog moet bewijzen.

Mr. dr. D.P. Engberts

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Recht Door De Gemeente juridische gids voor het pastoraat
Auteur M. Verhage-Van Kooten
Uitgever Boekencentrum
Jaar Verschenen 2002
Taal nl
Pagina's pp. 345
ISBN139789023908739
Onderwerp Misbruik, Pastoraat

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!