Messianisme in Israël
messiaanse stromingen in heden en verleden

Samenvatting

In dit vierde deel van de NEM-brochurereeks, Messianisme in Israël, Messiaanse stromingen in heden en verleden, gaat het over de messiasverwachting en de messiaanse stromingen onder het Joodse volk.
Hoe dacht men bijvoorbeeld in de tijd van Jezus over de toekomst. En hoe zagen de rabbijnen, nadat Jeruzalem in het jaar 70 was verwoest en ze geen eigen land meer bezaten, de komst van de messias. Maar de auteur zal ook ingaan op de messiasverwachting en de denkbeelden die men over de toekomst heeft binnen het Joodse volk in deze tijd. Hierbij zal hij met name aandacht schenken aan de opvattingen over de eindtijd van een groep als Goesj Emmoeniem. Tot slot gaat hij in op de vraag, welke houding wij als christenen ten opzichte van deze bewegingen mogen hebben.
Voor de lezers die meer willen weten over dit boeiende onderwerp heeft de auteur een literatuurlijst toegevoegd.

Dr. Pieter A. Siebesma, heeft in Leiden Semitische talen gestudeerd; Hebreeuws, Babylonisch-Assyrisch en Joodsche Geschiedenis. Hij is gepromoveerd op een Hebreeuws-grammaticaal onderwerp. De heer Siebesma is thans stafmedewerker van de de NEM.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Messianisme in Israël messiaanse stromingen in heden en verleden
Auteur P.A. Siebesma
Uitgever Boekencentrum B.V.
Jaar Verschenen 0
Taal nl
Pagina's pp.
ISBN139789023915287
Onderwerp Messias (prototype), Messiasbelijdende Joden

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!