Samen in de naam van Jezus.
Over Evangelische liturgie en muziek

Samenvatting

Samen in de naam van Jezus is het eerste handboek over de inrichting vanevangelische samenkomsten. Met dit boek bewijst Evert W. Van de Poll datde evangelische beweging wel degelijk liturgische diepgang kan hebben.

Evangelischen ligt de (muzikale) vormgeving en invulling van hun samenkomstenna aan het hart. Evert Van de Poll beschrijft hoe men binnen evangelischekring over deze invulling (de liturgie) denkt. Daarbij geeft hij ookzijn eigen reactie en inzichten weer. De auteur gaat na welke plaats liturgie en muziek in het Nieuwe Testamenten in de Vroege Kerk hadden. Aan de hand daarvan bepaalt hij wat centraalmoet staan bij samenkomsten.Ook behandelt hij de tradities waaruit de evangelische samenkomst zijnvoortgekomen, en de verschillende trends, die de gemoederen danig bezighouden.Daarin krijgt muziek bijzondere aandacht.

Samen in de naam van Jezus is tegelijk een werkboek: het laat zien hoe jesamenkomsten praktisch kunt vormgeven en hoe je er leiding aan geeft.Achterin staan enkele liturgische modellen voor bijzondere situaties.

Dr. Evert W. Van de Poll doceert missiologie en praktische theologie aan deEvangelische Theologische Faculteit te Leuven en werkt als zendingspredikantin Frankrijk. Hij won voor zijn proefschrift - Sacred Times for Chosen People - de Franz Delitzschprijs 2009, voor zijn bijdrage aan het onderzoek over Israëlen de christelijke theologie. Het initiatief van dr. Van de Poll steun ik van harte aangezien er in hetNederlands taalgebied zeer weinig geschreven is over liturgiek vanuit eenevangelisch perspectief, terwijl daar wel echte behoefte aan is. Drs. A. Snijders, docent homiletiek en liturgiek, Christelijke Hogeschool Ede.

Recensie

Boekinformatie

Titel Samen in de naam van Jezus. Over Evangelische liturgie en muziek
Auteur Evert van de Poll
Uitgever Boekencentrum B.V.
Jaar Verschenen 2009
Taal nl
Pagina's pp. 246
ISBN139789023923497
Onderwerp Eredienst, Lofprijzing

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!