Onze Vader
christelijk spreken over God
Auteur: Jan Muis

Samenvatting

Onze postmoderne, seculiere en multiculturele context vraagt om een nieuwe reflectie over God. Deze godsleer beantwoordt de vraag wie de God is tot wie christenen het Onze Vader bidden. Deze God is niet alleen liefdevol; Hij/zij is evenzeer heilig en rechtvaardig. Hij is geen uitvergroot mens, maar in zijn omgang met mensen de volstrekt Verhevene. Voor veel mensen is 'God' een leeg woord geworden waar ieder zijn eigen invulling aan kan geven. Christenen zijn mensen die het Onze Vader bidden. In dit boek wordt onderzocht welke inhoud het woord 'God' krijgt wanneer het Onze Vader gebeden wordt. Welke inhoud hebben de woorden Vader, Naam, Koning en Schepper? Welke betekenis hebben de liefde, de heiligheid, de rechtvaardigheid, de macht en de eeuwigheid die het Onze Vader expliciet of impliciet aan God toekent? Voor het begrijpen van deze 'eigenschappen' van God wordt een nieuw denkkader ontwikkeld waarin Gods daden en zijn relaties met mensen centraal staan. Het boek besluit met de vraag of onze Vader werkelijk bestaat.

Jan Muis (1952) is hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Onze Vader christelijk spreken over God
Auteur Jan Muis
Uitgever Boekencentrum B.V.
Jaar Verschenen 2016
Taal nl
Pagina's pp. 436
ISBN139789023928669
Onderwerp Christendom, Onze Vader, Post-christendom

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!