Het christendom, een joodse religie

Samenvatting

De Israëlische nieuwtestamenticus David Flusser is een gezaghebbende joodse partner in de discussies over het Nieuwe Testament, dat hij beschouwt als een joods document. De handelingen van Jezus en de apostelen toetst hij aan de joodse bronnen. Deze bundel bevat veertien hoofdstukken over aspecten van het Nieuwe Testament: Maria als joodse vrouw, de joodse achtergrond van Christusliederen als zaligsprekingen en Magnificat; het Onze Vader vergeleken met het Kaddisjgebed. Centraal staat de figuur van Jezus en zijn keuze om zich eerst te richten tot de Joden. Een andere belangrijke persoon is Paulus, 'de tweede stichter van het christendom'. Ook zijn achtergrond - hellenistische Jood, beïnvloed door de Stoa en de Essenen - krijgt ampele aandacht. Sommige hoofdstukken zijn bewerkte artikelen. Daardoor is er soms sprake van herhaling. Men kan het boek beschouwen als een origineel geschreven stand van zaken over het joodse karakter van het Nieuwe Testament. (Biblion recensie, Hanna Blok.)

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Het christendom, een joodse religie
Auteur Prof. Dr. David Flusser
Uitgever Kok ten Have, Uitgeefmaatschappij
Jaar Verschenen 1994
Taal nl
Pagina's pp. 170
ISBN139789025944605
Onderwerp Christendom

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!