TUSSEN JODENDOM EN CHRISTENDOM

Samenvatting

Veel christenen hebben het idee dat joden een soort christenen zijn, maar dan zonder het geloof in Jezus als messias. Dit is echter niet juist. In dit boek wordt specifiek ingegaan op de vraag waarin joden en christenen nu eigenlijk van elkaar verschillen! Hoe denken joden bijvoorbeeld over de Messias, over zending, uitverkiezing, vrije wil, schepping en evolutie? De conclusie is dat op een aantal punten jodendom en christendom fundamenteel verschillend zijn. Deze materie is geschreven vanuit reformatorisch standpunt. Het reformatorische christendom wordt dan ook vergeleken met het orthodoxe jodendom. Verder wordt in het hoofdstuk over de Messiasverwachting voor het eerst een nederlandse vertaling gegeven van de hebreeuwse tekst De Kronieken van Zerubbabel, een vroeg middeleeuwse bron over de eindtijd. Deze bron wordt vergeleken met de Openbaring en daaruit worden interessante conclusies getrokken met betrekking tot de christelijke en joodse eschatologie.

Recensie(s)

Tussen jodendom en christendom: een belevingswereld van verschil. Met dit boek richt de auteur zich speciaal tot orthodox-protestantse en evangelische christenen. Hij schrijft vooral over de beleving, want - zo betoogt hij - jood-zijn is vooral een kwestie van het praktische leven, waar het christendom nogal eens een zaak van de rechte leer wil zijn. In het boek komt eerst de mondelinge leer van misjna en talmoed ter sprake. Dan volgt een kennismaking met verschillende stromingen binnen het jodendom. Centraal is het ije hoofdstuk over verschillen tussen jodendom en christendom. Dat is vooral een verschil tussen othopraxie (praktijk) en orthodoxie (leer). De joodse godsdienst is minder dogma-gericht dan het christendom. Het laatste hoofdstuk gaat in op joodse en christelijke messiasverwachtingen. Illustratief daarvoor is het middeleeuwse joodse geschrift 'Kronieken van Zerubbabel', waarvan in dit boek voor het eerst een Nederlandse vertaling wordt gegeven. De auteur, medewerker van het rechtzinnig reformatorische Near East Ministry te Voorthuizen, schrijft met kennis van zaken en met oog voor de concrete vragen van zijn beoogde lezers. Gelet op de doelgroep is dit een boek voor een select (dat is niet per se: geleerd!) publiek.
(Biblion recensie, Drs. P.F. Goedendorp.)

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel TUSSEN JODENDOM EN CHRISTENDOM
Auteur P.A. Siebesma
Uitgever VBK Media
Jaar Verschenen
Taal nl
Pagina's pp. 112
ISBN139789029712095
Onderwerp Christendom, Jodendom

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!