Apostelen
dragers van een smaakmakend evangelie

Samenvatting

Naast het themadeel over Paulus past een themadeel over de andere apostelen, waarin de gemeente van Jeruzalem functioneert als het centrum van hun activiteiten. Beide boeken samen bieden een venster op het vroege christendom, met een verrassend uitzicht voor de apostolische kerk die van alle tijden is. Dit boek bestaat uit drie delen:Deel 1 (Het apostolische evangelie vanuit Jeruzalem) biedt een historische beschrijving van de joods-christelijke gemeente tijdens de apostolische periode, vanaf de Pinksterdag via de val van Jeruzalem tot de Bar Kochba opstand. Daarin worden ook de Katholieke Brieven, Hebreeën en Openbaring gepositioneerd.Deel 2 (Het apostolische evangelie als geloofsbelijdenis) is thematisch opgezet rond de vraag: wat waren de kernpunten van het geloof, zoals die kunnen worden opgediept uit de niet-paulinische brieven en andere documenten van het Nieuwe Testament? Zo valt te ontdekken hoe er vanaf het eerste begin een apostolische geloofsbelijdenis kon groeien.Deel 3 (Het apostolische evangelie in weerklank) kijkt als het ware vanuit de periode van de apostelen naar de volgende generaties: Apostolische Vaders, vroegchristelijke apologeten en auteurs van nieuwtestamentische apocriefen. Een schets van de canonvorming van het Nieuwe Testament in de eerste eeuwen sluit het geheel af.Dit themadeel over de apostelen als dragers van een spraakmakend evangelie maakt de CNT-serie compleet.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Apostelen dragers van een smaakmakend evangelie
Auteur P.H.R. van Houwelingen
Uitgever Kok
Jaar Verschenen 2010
Taal nl
Pagina's pp. 436
ISBN139789043518338
Onderwerp Apostelen

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!