Het leven van Maria Magdalena
Auteur: C Harinck

Samenvatting

Het leven van Maria Magdalena veranderde ingrijpend toen Christus zich over haar ontfermde. Van een diep ellendige vrouw, bezeten door zeven duivelen, veranderde ze door Jezus' machtswoord in zijn discipline een boodschapster van goede tijding, gedreven door de liefde tot haar Heere en Meester. In deze speurtocht naar het leven van Maria Magdalena komen allerlei zaken aart de orde, zoals: bezetenheid, de plaats van de vrouw in de kerk, de innige gemeenschap die beoefend wordt tussen Christus en Zijn kinderen Het leven van Maria Magdalena is getuigenis van de liefde van Christus Die ze over de allerellendigste wil ontfermen. Het getuigt ook van de weder liefde van een zondares die door deze Zaligmaker is verlost.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Het leven van Maria Magdalena
Auteur C Harinck
Uitgever Hertog
Jaar Verschenen 1998
Taal nl
Pagina's pp. 100
ISBN139789050308809
Onderwerp Maria Magdalena

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!