Bosbeheer En Biodiversiteit

Samenvatting

Al enkele decennia staat biodiversiteit wereldwijd in de belangstelling. Onder invloed van menselijk handelen worden veel soorten planten en dieren met uitsterven bedreigd of zijn reeds uitgestorven. Biodiversiteit betekent letterlijk de variatie aan levensvormen. Dit boek richt zich op de manier waarop praktisch bosbeheer bij kan dragen aan behoud of herstel van de biodiversiteit. Geconcludeerd wordt dat heterogeniteit en dynamiek de sleutelfactoren zijn voor een grote biodiversiteit. Natuurlijke dynamiek is in het huidige Nederlandse bos veelal op grote schaal uitgeschakeld, waardoor menselijke verstoringen vooralsnog van groot belang zijn voor behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit. Het cre ren van vari teit in bostypen en bosontwikkelingsfasen is hierbij van groot belang. Van deze en tien andere structuurelementen wordt de waarde voor de biodiversiteit beschreven. Het boek geeft geen vastomlijnde beheersadviezen, maar probeert door middel van suggesties voor het beheer het kader te scheppen die elke beheerder voor zijn of haar bos kan invullen. Bosbeheer blijft immers maatwerk.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Bosbeheer En Biodiversiteit
Auteur Patrick Jansen
Uitgever Matrijs
Jaar Verschenen
Taal Nederlands
Pagina's pp. 215
ISBN139789053453544
Onderwerp Wouden (Bossen)

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!