Als vrouwen het Woord doen
over schriftgezag, hermeneutiek en het waarom van de apostolische instructie aan vrouwen

Samenvatting

Een vrouw kan het ambt van ouderling of predikant niet bekleden, zo leert de Bijbel.

Deze stelling wordt tot op vandaag gehuldigd in diverse gereformeerde kerken. Bij het onderbouwen van de stelling wordt vooral gewezen op de zogeheten 'zwijgteksten' van Paulus. Zijn voorschriften krijgen een universele lading omdat de apostel ze nadrukkelijk in verband brengt met de scheppingsorde van man en vrouw. De auteur gaat in dit boek dieper in op de noties Schriftgezag en hermeneutiek. Wat is openbaring? Hoe werkt Schriftgezag in de praktijk? Daarnaast biedt het boek een exegese van zeven Bijbelteksten met apostolische voorschriften voor vrouwen. Hierbij ligt de focus op het web van motiveringen waarmee apostelen hun instructie onderbouwen.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Als vrouwen het Woord doen over schriftgezag, hermeneutiek en het waarom van de apostolische instructie aan vrouwen
Auteur Myriam Klinker-De Klerck
Uitgever Vuurbaak B.V.
Jaar Verschenen 2011
Taal nl
Pagina's pp. 149
ISBN139789055604562
Onderwerp Vrouw (ambt)

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!