Het Evangelie is Joods
...een eerherstel
Auteur: David Stern

Samenvatting

Het Evangelie is Joods… een eerherstel voor het volk waaruit de Messias is voortgekomen. De kerk heeft hierover eeuwenlang onjuiste opvattingen gehuldigd, vaak met verwoestende gevolgen. Aan de hand van de Schrift belicht dit boekje een waarheid die in het grootste deel van de kerkgeschiedenis genegeerd is. En het geeft antwoord op vragen als:

• Zijn de Joden en de christenen samen het volk van God?
• Is er, in het lichaam van de Messias, verschil tussen Jood en niet-Jood?
• Zal God zijn beloften aan de Joden nakomen?
• Is de wet van Mozes nog van kracht?
• Moet de kerk evangeliseren onder Joden?

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Het Evangelie is Joods ...een eerherstel
Auteur David Stern
Uitgever Gideon
Jaar Verschenen 2013
Taal nl
Pagina's pp. 119
ISBN139789060677445
Onderwerp Israël (doorverwijspagina), Messiasbelijdende Joden, Verbondstheologie

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!