De Toekomst Van God
Ontwerp van een eschatologie

Samenvatting

De toekomst van mens, wereld en universum in in Gods handen. Wij zijn benieuwd naar zijn toekomst. Dat gaat niet over de vraag wie Hij dan zal zijn, maar over de vraag hoe Hij zal handelen in de tijden die zullen komen.

Eens zal God alles en in allen zijn. Hoe het traject eruitziet tussen nu en die (verre?) horizon, dat zouden we graag willen weten. Zonder hoop kunnen we niet leven. Hoop is juist het vertrouwen op God aan die einder.

In het vorige deel is een basis gelegd vanuit verbond en koninkrijk. Daarop kan nu worden voortgebouwd in het onderwijs over de laatste dingen, de eschatologie.
Wat er met ons persoonlijk zal gebeuren én hoe God met deze wereld tot zijn doel kan komen, ligt verborgen in het geheim, wachtend op de openbaring van Jezus Christus. Niet alles is ons meegedeeld, maar toch kunnen wij de contouren zien van Hem die is en die was en die komt.

Recensie(s)

Tiende deel van de evangelisch-dogmatische reeks, waarin de auteur onder een intrigerende titel vanuit een evangelische c.q. orthodox-christelijke invalshoek diepgaand ingaat op allerlei belangrijke aspecten van de eschatologie. Achtereenvolgens behandelt hij na een hoofdstuk over christelijke geschiedbeschouwing en de eschatologie, de tussentoestand in het Oude Testament en Nieuwe Testament, Israel in de oudtestamentische en nieuwtestamentische profetieen, de Antichrist, het chiliasme, de 'opname' van de Gemeente, de toekomst van de kerk, de paroesie, het messiaanse vrederijk en de eeuwige toestand. Uiteraard ook hier veel bekende informatie die we uit eerder werk van Ouweneel kennen, zoals de metahistorie, ons burgerschap in de hemel, het nabijzijn van de paroesie enzovoort. Het boek geeft een rijke en fascinerende uitleg. Het feit dat Ouweneel boven alles een kenner van de Schrift is, maakt zijn boek niet alleen inspirerend voor predikanten en theologen, maar ook van belang voor ambtsdragers en meelevende gemeenteleden.

Ds. Jenno Sijtsma

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel De Toekomst Van God Ontwerp van een eschatologie
Auteur Willem J. Ouweneel
Uitgever Medema
Jaar Verschenen 2012
Taal nl
Pagina's pp. 671
ISBN139789063536473
Onderwerp Eschatologie

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!