Passage-reeks 44 - Christelijke wetenschap
Nederlandse rooms-katholieken en gereformeerden over de natuurwetenschap, 1880-1940
Auteur: Ab Flipse

Samenvatting

Passage-reeks 44 - Christelijke wetenschap 1e druk is een boek van Ab Flipse uitgegeven bij Verloren B.V., Uitgeverij. ISBN 9789087044152

Bij het thema 'religie en wetenschap' denken veel mensen aan een geschiedenis van conflicten. Toch is bij nadere beschouwing de verhouding tussen geloof en wetenschap in het verleden niet zo gemakkelijk op n noemer te brengen. In de periode 1880-1940, die in dit boek centraal staat, ontbrak het zeker niet aan conflictstof, maar tegelijk was er een sterk verlangen naar synthese van religie en wetenschap. Eind negentiende-eeuw stelden Nederlandse gereformeerden en rooms-katholieken zich steeds positiever op tegenover de moderniteit, inclusief de natuurwetenschap. Naast de bestaande 'liberale wetenschap' bepleitten zij het bestaansrecht van een 'christelijke wetenschap'. Onderbouwing en rechtvaardiging voor deze visie vonden zij in de ideologie van het neocalvinisme en het neothomisme. Gereformeerde en rooms-katholieke natuurwetenschappers moesten het ideaal in praktijk brengen. Ab Flipse beschrijft wat deze idealen precies inhielden, op welke punten ze botsten met de dominante 'liberale' visie en wat ervan terecht is gekomen.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Passage-reeks 44 - Christelijke wetenschap Nederlandse rooms-katholieken en gereformeerden over de natuurwetenschap, 1880-1940
Auteur Ab Flipse
Uitgever Verloren B.V., Uitgeverij
Jaar Verschenen 2014
Taal nl
Pagina's pp. 336
ISBN139789087044152
Onderwerp Creationisme, Wetenschap

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!