Beheer: Conventies

Beheerpagina

Op deze website hanteren we conventies waaraan artikelen na verloop van tijd (zouden moeten) voldoen. Onderstaande conventies zijn weliswaar geen wetten van Meden en Perzen, maar zijn tot stand gekomen na eerdere discussies en zijn een weerspiegeling van de status quo.

Bijbelteksten

Ieder Bijbelvers bestaat uit een aantal onderdelen. Standaard wordt de tekst volgens de Statenvertaling gegeven en daaronder de Hebreeuwse tekst naar de WLC editie (als het een tekst uit het Oude Testament betreft), of Griekse tekst naar de Stephanus editie (als Nieuwe Testament). Deze kunnen niet veranderd worden.

Aan content kan het volgende worden toegevoegd (de codering wordt niet aan de gebruikers getoond en dient alleen voor de indeling van de content in de beheerapplicatie):

Bij sommige verzen wordt nog een verouderde indeling gegeven, die tzt. veranderd zal worden naar deze conventies.

(Eigen) beeldmateriaal wordt bij voorkeur bij het Algemeen commentaar (2.A en 2.C) gezet aan de rechterkant gezet, tenzij er dringende redenen zijn.

Per Bijbeltekst kunnen kruisverwijzingen naar een "Onderwerp" of "parallel Bijbeltekst" worden aangegeven. In geval van verwijzing naar een "Onderwerp" wordt de desbetreffende tekst daar ook direct getoond. Verwijzingen naar "Woordstudies" is automatisch en zal in de toekomst verder worden geperfectioneerd.

Als geciteerd of verwezen wordt naar literatuur of externe bronnen, dan wordt tussen haakjes de auteur en pagina genoemd. Het heeft de voorkeur dat iedere externe verwijzing ook wordt opgenomen bij "literatuur en externe bronnen", zodat de eindgebruiker daar verdere informatie kan terugvinden over de inhoud van verwijzing.

Onderwerpen

Ieder onderwerp bestaat uit de volgende indeling (de code is waarop wordt gesorteerd)

Als geciteerd of verwezen wordt naar literatuur of externe bronnen, dan wordt tussen haakjes de auteur en pagina genoemd. Het heeft de voorkeur dat iedere externe verwijzing ook wordt opgenomen bij "literatuur en externe bronnen", zodat de eindgebruiker daar verdere informatie kan terugvinden over de inhoud van verwijzing.

Woordstudies

In dit gedeelte worden alle woorden die in het Hebreeuws, Aramees, of Grieks voorkomen in de Bijbel genoemd. Deze zijn gebaseerd op de Strong-codering (H0XXXX voor Hebreeuwse en Aramese woorden, G0XXXX voor Griekse woorden) Daarnaast zijn er nog enkele andere woorden toegevoegd die dan een letter achter de codering hebben, dit betreft woorden die indirect met de Bijbel te maken hebben of niet voorkwamen in het Strong lexicon.

Als geciteerd of verwezen wordt naar literatuur of externe bronnen, dan wordt tussen haakjes de auteur en pagina genoemd. Het heeft de voorkeur dat iedere externe verwijzing ook wordt opgenomen bij "literatuur en externe bronnen", zodat de eindgebruiker daar verdere informatie kan terugvinden over de inhoud van verwijzing.

De indeling is als volgt:

Tabblad Bijbel geeft een overzicht waar dit woord in de Bijbel voorkomt

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal wordt in zo'n hoog mogelijke resolutie aangeleverd en zal worden geconverteerd naar JPG-formaat. Tevens zal automatisch een watermerk worden toegevoegd.

Bij het beeldmateriaal zal een titel worden meegeven, een korte beschrijving van het materiaal, de auteur, datum en eventueel onder welke copyrights deze zijn. In de website wordt alleen gebruik gemaakt van beeldmateriaal dat in deze sectie is opgenomen (ie. extern beeldmateriaal op andere websites is niet toegestaan).

Literatuur en externe bronnen

Van ieder boek of externe bron wordt vermeld (waar mogelijk):

Opmaak

De opmaak proberen we zo 'plat' mogelijk te houden. Voor de opmaak gebruiken we de volgende stijlen (zie ook Kleurcodes):

Transliteratie

Transliteratie van de Hebreeuwse tekst is gedaan op basis van de grondtekst van de Westminster Leningrad Codex.

Een definitie is hier te vinden, waarbij de Godsnaam altijd wordt weergegeven als JHWH

De transliteratie van de Griekse tekst is gedaan op basis van de Byzantijnse tekst op de website en volgens de definities van Logos, zie http://transliterate.com/ om snel te converteren van Griekse tekst (waarbij altijd gekozen wordt voor Latin transliteration).


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken