Beheer: Literatuur en externe bronnen

Beheerpagina

Op onze website wordt ieder boek opgenomen in een literatuurlijst welke via onze webshop is te benaderen. De reden hiervoor is dat een eindgebruiker ten alle tijde de mogelijkheid bezit om meer informatie te krijgen over het boek en eventueel de mogelijkheid krijgt om deze te bestellen.

Bronverwijzing

Als wordt geciteerd bij een Bijbeltekst, Onderwerp of Woordstudie wordt altijd een bronverwijzing opgenomen. Het doel hiervan is tweeledig, enerzijds ziet de eindgebruiker welke bronnen zijn geciteerd, anderzijds zal bij de bron een kruisverwijzing worden opgenomen naar het Onderwerp. Dit laatste is uniek voor Nederlandstalige websites en geeft de eindgebruiker de mogelijkheid om inzage te krijgen over welke onderwerpen een boek of bron gaat.

Als een boek nog niet is opgenomen in de literatuurlijst dan zal deze ten alle tijde worden opgenomen.

Minimale informatie

Van ieder boek of externe bron wordt vermeld (waar mogelijk):


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken