Bijbelteksten

Beheerpagina

Het is ons doel om bij iedere Bijbeltekst informatie over deze tekst te geven. Ieder Bijbelvers bestaat uit een aantal onderdelen. Standaard wordt de tekst volgens de Statenvertaling gegeven en daaronder de Hebreeuwse tekst naar de WLC editie (als het een tekst uit het Oude Testament betreft), of Griekse tekst naar de Stephanus editie (als Nieuwe Testament). Deze kunnen niet veranderd worden.

Daarnaast is er voor de eindgebruikers bij ieder vers een verwijzing naar de context van het vers en waarbij dan het gehele hoofdstuk zichtbaar is, een verwijzing naar Literatuur waar een overzicht wordt gegeven van de gebruikte bronnen. Tot slot is er een verwijzing naar Vertalingen, waar naar een aantal opgenomen grondteksten of vertalingen ook externe verwijzingen zijn naar websites waar deze tekst is opgenomen.

Conventies

Als content bij een Bijbelvers kan het volgende worden toegevoegd (de codering wordt niet aan de gebruikers getoond en dient alleen voor de indeling van de content in de beheerapplicatie):

Bij sommige verzen wordt nog een verouderde indeling gegeven, die tzt. veranderd zal worden naar deze conventies.

(Eigen) beeldmateriaal wordt bij voorkeur bij het Algemeen commentaar (2.A en 2.C) gezet aan de rechterkant gezet, tenzij er dringende redenen zijn.

Per Bijbeltekst kunnen kruisverwijzingen naar een "Onderwerp" of "parallel Bijbeltekst" worden aangegeven. In geval van verwijzing naar een "Onderwerp" wordt de desbetreffende tekst daar ook direct getoond. Verwijzingen naar "Woordstudies" is automatisch en zal in de toekomst verder worden geperfectioneerd.

Als geciteerd of verwezen wordt naar literatuur of externe bronnen, dan wordt tussen haakjes de auteur en pagina genoemd. Het heeft de voorkeur dat iedere externe verwijzing ook wordt opgenomen bij "literatuur en externe bronnen", zodat de eindgebruiker daar verdere informatie kan terugvinden over de inhoud van verwijzing.


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken