Onderwerpen

Beheerpagina

In de Bijbel worden veel onderwerpen besproken, het is dan ook ondoenlijk om bij de desbetreffende Bijbelteksten steeds uitvoerig zo'n onderwerp te behandelen. Om die reden zijn er bij de meeste Bijbelteksten verwijzingen opgenomen naar de onderwerpen die in de tekst worden genoemd. Bij het onderwerp wordt uitvoeriger dit behandeld en zo nodig verwezen naar aanverwante onderwerpen of woordstudies.

Daarnaast zijn er ook diverse onderwerpen die zijdelings met een Bijbeltekst te maken hebben, maar zeer belangrijk zijn om het christendom of jodendom te begrijpen, en meer achtergrondinformatie geven.

Conventies

Ieder onderwerp bestaat uit de volgende indeling (de code is waarop wordt gesorteerd)

Boven iedere gedeelte kan men een titel of subtitel aangeven. Hiervoor staan de paragraafcodes H2 t/m H4 ter beschikking.

Als geciteerd of verwezen wordt naar literatuur of externe bronnen, dan wordt tussen haakjes de auteur en pagina genoemd. Het heeft de voorkeur dat iedere externe verwijzing ook wordt opgenomen bij "literatuur en externe bronnen", zodat de eindgebruiker daar verdere informatie kan terugvinden over de inhoud van verwijzing.


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs