Strong-coderingen

Beheerpagina

Op onze website zijn alle woorden van de grondtekst gekoppeld aan een Strong-codering. Dit om een koppeling te maken met andere softwareprogramma's en naslagwerken die ook aan deze codering is gekoppeld.

Opzet

In 1989 is de Statenvertaling door onze medewerkers gekoppeld aan deze codering (→ Copyright Strong-SV). In 2016 zijn de Griekse woorden en in 2017 de Hebreeuwse en Aramese woorden gekoppeld aan deze codering (→ Copyright Strong-grondtekst).

Gebruik

Op onze website wordt de codering gebruikt bij de woordstudies, interlineair en bij verwijzingen naar de woordstudies.

De standaard Strong-codering is verre van volledig, daarom is, waar nodig, deze uitgebreid. Hierdoor is het mogelijk dat deze uitbreiding niet compatibel is met andere softwareprogramma's en naslagwerken.

Ook is niet gebruik gemaakt van de kernbetekenissen van de Strong's Exhaustive Concordance of the Bible, maar wordt gebruik gemaakt van de kernbetekenissen die in moderne wetenschappelijke woordenboeken wordt gehanteerd.

Copyright

Copyright Strong - Staten Vertaling

Copyright Strong - Grondtekst


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken