Beheer: Doorverwijspagina

Beheerpagina

DoorverwijspaginaOmdat sommige termen meerdere betekenissen hebben en dit soms niet goed zichtbaar is in de titel, zijn er zogeheten "Doorverwijspagina's" gemaakt.

Een doorverwijspagina is een pagina waarin alleen verwijzingen staan naar andere artikelen, met daarbij een korte beschrijving om het onderscheid duidelijk te maken. Bijvoorbeeld de doorverwijspagina Bethlehem verwijst naar de verschillende plaatsen van die naam, de verschillende artikelen die over de "Ster van Bethlehem" gaan, en de woordstudies die hierover gaan.

Dit in tegenstelling tot verzamelpagina's waar de onderscheiden onderwerpen (bv. in het geval van personen of plaatsen) te klein zijn om daarvoor een aparte pagina te maken. Een voorbeeld is Jedaja welke de naam is van meerdere personen, die allen maar 1 of een paar keer voorkomen in de Bijbel.

Bij doorverwijspagina's staat dit altijd in de titel tussen haakjes, ie. Bethlehem (doorverwijspagina).


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech