Olepa schleini

Olepa schleini

Omschrijving

Titel:

Olepa schleini

Omschrijving:

De jonge larven van de Olepa schleini etend op een een blad van de Wonderboom (Ricinus communis).
Locatie: Glilot (Israël)
Bron: Wikipedia

Auteur/Eigenaar:

Plegadis

Datum:

2017-09-22 (Nb. de datum van creatie van het originele object, of de datum van de (gemanipuleerde) afbeelding)

Gebruiks-overeenkomst:

Deze foto gemaakt door Plegadis en is gelicenseerd onder:
Dit bestand is gelicenseerd onder de CC0 1.0 Universeel (CC0 1.0) Publiek Domein Verklaring
FreeCulturalWorks

De persoon die deze akte aan een werk heeft verbonden heeft het werk toegewezen aan het publiek domein door wereldwijd zijn of haar rechten op het werk onder het auteursrecht, inclusief alle bijbehorende en naburige rechten, af te staan, voor zover door de wet is toegestaan.

Je mag het werk zonder toestemming kopiëren, veranderen, verspreiden en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden.

Onderwerpen:

Olepa schleini, Vlinders

Gallerijen:

Olepa schleini, Vlinders

Disclaimer

De medewerkers van Aantekeningen bij de Bijbel hebben hun best gedaan de eventuele rechthebbenden van het materiaal op te sporen en toestemming te vragen voor de openbaarmaking. Vindt u desondanks dat de digitale beschikbaarheid van bepaalde afbeeldingen inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan ons doorgeven. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op. Bij een gegronde klacht verwijderen we vanzelfsprekend het materiaal van de website.

In geen enkel geval kan Aantekeningen bij de Bijbel, of diens medewerkers, aansprakelijk worden gehouden voor enige (vermeende) geleden schade voor een geplaatste afbeelding. Zie verder Copyright Afbeeldingen.

Nb. Bij alle afbeeldingen in de Beeldbank wordt automatisch een watermerk toegevoegd, dit doet niets af aan de (eventuele) rechten die aan een afbeelding zijn verbonden.


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken