Lot (vrouw v.)

Bijbelteksten

Genesis 19:15En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, zeggende: Maak u op, neem uw huisvrouw, en uw twee dochteren, die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid dezer stad niet omkomt.
Genesis 19:26En zijn huisvrouw zag om van achter hem; en zij werd een zoutpilaar.
Lukas 17:32Gedenkt aan de vrouw van Lot.

Livius Onderwijs