Urbanus

Bijbelteksten

Romeinen 16:9Groet Urbanus, onzen medearbeider in Christus, en Stachys, mijn beminde.

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel