Nymfas

Bijbelteksten

Colossenzen 4:15Groet de broeders, die in Laodicea zijn, en Nymfas, en de Gemeente, die in zijn huis is.

TuinTuin