Galbanum (Venkel)

Bijbelteksten

Exodus 30:34Verder zeide de HEERE tot Mozes: Neem tot u welriekende specerijen, mirresap, en oniche, en galban, [deze] welriekende specerijen, en zuiveren wierook; dat elk bijzonder zij.

TuinTuin