Romulea phoenicia Mouterde

Bijbelteksten

Exodus 38:23En met hem Aholiab, de zoon van Ahisamach, van den stam van Dan, een werkmeester en vernuftig kunstenaar, en een borduurder in hemelsblauw, en in purper, en in scharlaken, en in fijn linnen.

BoekenBoeken