Zodiakaal licht

Bijbelteksten

Job 3:9Dat de sterren van zijn schemertijd verduisterd worden; hij wachte naar het licht, en het worde niet; en hij zie niet de oogleden des dageraads!
Job 38:12Hebt gij van uw dagen den morgenstond geboden? Hebt gij den dageraad zijn plaats aangewezen?
Psalm 22:1Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op Aijeleth hasschachar.

Livius Onderwijs