Tadmor, Palmyra

Bijbelteksten

1 Koningen 9:18En Baalath, en Tamor in de woestijn, in dat land;
2 Kronieken 8:4Hij bouwde ook Thadmor in de woestijn, en al de schatsteden, die hij bouwde in Hamath.

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel