Gedolim

Bijbelteksten

Nehemia 11:14En hun broederen, dappere helden, waren honderd acht en twintig; en opziener over hen was Zabdiel, de zoon van Gedolim.

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel