Bekerkruid, Sarcopoterium spinosum

Bijbelteksten

Hooglied 2:2Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren.
Nahum 1:10Dewijl zij in elkander gevlochten zijn als doornen, en dronken zijn, gelijk zij plegen dronken te zijn, zo worden zij volkomen verteerd, als een dorre stoppel.

StudieboekenStudieboeken