Pura

Bijbelteksten

Richteren 7:10Vreest gij dan nog af te gaan, zo ga af, gij, en Pura, uw jongen, naar het leger.
Richteren 7:11En gij zult horen, wat zij zullen spreken, en daarna zullen uw handen gesterkt worden, dat gij aftrekken zult in het leger. Toen ging hij af, met Pura, zijn jongen, tot het uiterste der schildwachten, die in het leger waren.

StudieboekenStudieboeken