Basmath

Bijbelteksten

1 Koningen 4:15Ahimaaz was in Nafthali; deze nam ook Salomo's dochter, Basmath, ter vrouwe.

Hadderech