Navel

Bijbelteksten

Spreuken 3:8Het zal een medicijn voor uw navel zijn, en een bevochtiging voor uw beenderen.
Hooglied 7:2Uw navel is [als] een ronde beker, dien geen drank ontbreekt; uw buik is [als] een hoop tarwe, rondom bezet met lelien.
Ezechiel 16:4En aangaande uw geboorten: ten dage, als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden; en gij waart niet met water gewassen, toen Ik [u] aanschouwde; gij waart ook geenszins met zout gewreven, noch in windselen gewonden.

StudieboekenStudieboeken