Zuid (windstreek)

Bijbelteksten

Jesaja 43:6Ik zal zeggen tot het noorden: Geef; en tot het zuiden: Houd niet terug; breng Mijn zonen van verre, en Mijn dochters van het einde der aarde;

TuinTuin