Roede

Bijbelteksten

Job 37:13Hetzij dat Hij die tot een roede, of tot Zijn land, of tot weldadigheid beschikt.
Spreuken 29:15De roede, en de bestraffing geeft wijsheid; maar een kind, dat [aan zichzelf] gelaten is, beschaamt zijn moeder.
Micha 6:9De stem des HEEREN roept tot de stad (want Uw Naam ziet het wezen): Hoort de roede, en wie ze besteld heeft!

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel