Hibri, Ibri

Bijbelteksten

1 Kronieken 24:27De kinderen van Merari van Jaazia waren Beno, en Soham, en Zakkur, en Hibri.

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel