Jahaz, Jahza

Bijbelteksten

Numeri 21:23Doch Sihon liet Israel niet toe, door zijn landpale te trekken; maar Sihon vergaderde al zijn volk, en hij ging uit, Israel tegemoet, naar de woestijn, en hij kwam te Jahza, en streed tegen Israel;
Deuteronomium 2:32En Sihon toog uit ons tegemoet, hij en al zijn volk, ten strijde, naar Jahaz.
Jozua 13:18En Jahza, en Kedemoth, en Mefaath,
Jozua 21:36En van den stam van Ruben, Bezer en haar voorsteden, en Jahza en haar voorsteden;
Richteren 11:20Doch Sihon betrouwde Israel niet door zijn landpale door te trekken; maar Sihon verzamelde al zijn volk, en zij legerden zich te Jaza; en hij streed tegen Israel.
1 Kronieken 6:78En aan gene zijde van de Jordaan tegen Jericho, tegen het oosten aan de Jordaan, van den stam van Ruben: Bezer in de woestijn, en haar voorsteden, en Jahza en haar voorsteden,
Jesaja 15:4Zo Hesbon als Eleale schreeuwt, hun stem wordt gehoord tot Jahaz toe; daarom maken de toegerusten van Moab een geschrei, eens iegelijks ziel in hem is kwalijk gesteld.
Jeremia 48:21En het oordeel is gekomen over het vlakke land; over Holon, en over Jahza, en over Mefaath.
Jeremia 48:34Vanwege Hesbons gekrijt tot Eleale toe, tot Jahaz toe, hebben zij hun stem verheven, van Zoar tot aan Horonaim, die driejarige vaarze; want ook de wateren van Nimrim zullen tot verwoestingen worden.

TuinTuin