Haplografie

Bijbelteksten

1 Kronieken 9:40En Jonathans zoon van Merib-baal, en Merib-baal gewon Micha.
Lukas 17:24Want gelijk de bliksem, die van het ene [einde] onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag.

BoekenBoeken