Vleermuis

Bijbelteksten

Leviticus 11:19En de ooievaar, de reiger naar zijn aard, en de hop, en de vledermuis.
Deuteronomium 14:18En de ooievaar, en de reiger naar zijn aard; en de hop, en de vledermuis;
Jesaja 2:20In dien dag zal de mens zijn zilveren afgoden, en zijn gouden afgoden, welke zij zich gemaakt hadden, om zich [daarvoor] neder te buigen, wegwerpen voor de mollen en de vledermuizen;

StudieboekenStudieboeken