Mattheus

Bijbelteksten

Mattheus 1:1Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham.

KlussenKlussen