Golgotha (duisternis)

Bijbelteksten

Mattheus 27:45En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.
Lukas 23:44En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.
Lukas 23:45En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden[door].

Sieraden algemeen