Ekron
עֶקְרוֹן H6138 "Ekron", עֶקְרוֹנִי H6139 "Ekronites",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Plaatsen,

Ekron (Hebreeuws עֶקְרוֹן H6138), een Filistijnse plaats, het tegenwoordige Tel Miqne.

Inhoud

Bijbel

Een Filistijnse stad waar de ark des verbonds naartoe werd gebracht (1 Sam. 5:10).


Ekron inscriptie

Een Filistijnse (Phoenische?) inscriptie uit de 7de eeuw v.C. welke in 1996 werd gevonden. Betreffende de relatie tussen 'Akish en zijn godin vergelijk 1 Kon. 8:56-61, Hag. 2:1-9, and Zach. 3:6-10. Betreffende de inwijding van een tempel vergelijk deze tekst met 1 Kon. 8:1-66; Zach. 8:1-19; 1 Maccabeeën 4:42-59.

Transliteratie Vertaling

1) BT.BN.'KYŠ.BN.PDY.BN.

2) YSD.BN.'D'.BN.Y'R.ŠR `Q

3) RN.LPTGYH.'DTH.TBRKH.WT

4) ŠM[R]H.WT'RK.YMH.WTBRK.

5) [']RSH

[Deze] tempel was gebouwd door 'Akish, zoon van Padi, zoon van

Yasid, zoon van Ada, zoon van Ya'ir, heerser van Ek[-]

ron, voor Ptgyh, zijn [goddelijke] dame. Moge zij  hem zegenen, en

beschermen, en zijn dagen verlengen, en zegenen

[zijn] land.

Het prisma van Sanherib vermeld Padi als koning van Ekron in 701 v.C.. 'Akish (cf. de Bijbelse persoon Achis) wordt vermeld als een van de koningen die in 679 v.C. schatting afdroeg aan de Assyriërs en is een van de koningen die Assurbanipal vergezelde bij zijn veldtocht tegen Egypte (667 v.C.).


Koop nu