Catastrofe

Zie ook: Natuurrampen, Zondvloed,

Catastrofe, een grote ramp. Een gebeurtenis waarbij een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad, en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken (Wikipedia, lemma ramp).

Inhoud

Bijbel

De zondvloed was een wereldwijde catastrofe.


Catastrofisme

Het catastrofisme was een theorie, ontwikkeld door Georges Cuvier (1769-1832) en die met name in de 17de tot en met de 18de eeuw, in de geologie werd aangehangen dat verschillende tijdperken op aarde werden afgesloten door grote catastrofes die het leven op aarde (grotendeels) vernietigde. Vaak wordt deze theorie aangehaald als opponent van het uniformitarianisme of actualiteitsprincipe.

Catastrofetheorie

De catastrofetheorie, ontwikkeld door Rene Thom (CompLexicon, lemma Catastrophe Theory), is een wetenschappelijke (wiskundige) theorie om natuurverschijnselen te verklaren uit opgetreden catastrofen, hierbij wordt getracht om natuurverschijnselen op een zeer algemeen niveau uit te leggen aan de hand van de classificatie van singulariteiten van differentieerbare functies (Wikipedia, lemma Catastrophe theory).

Een onderdeel van deze theorie is de Toba-catastrofetheorie waarin evolutionisten stellen dat de evolutie van het menselijk ras, ca. 74.000 jaar geleden, in belangrijke mate is beïnvloed door een uitbarsting van de supervulkaan Toba op Sumatra in Indonesië (Wikipedia, lemma Toba catastrophe theory). Een ander bekend voorbeeld uit de evolutietheorie is dat de dinosauriërs door een meteorietinslag (zeer waarschijnlijk bij de hedendaagse Chicxulub crater; Wikipedia, lemma Chicxulub crater) zijn uitgestorven.


Aangemaakt 25 februari 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!