Proselieten
προσήλυτος G4339 "nieuwkomer, vreemdeling, buitenlander, proseliet", יָהַד H3054 "Jood worden",

Zie ook: Allochtoon / Vreemdeling, Jodendom,

Een proseliet (Grieks προσήλυτος G4339) is iemand die is overgegaan naar een andere religie.

Inhoud

Bijbel

In het Nieuwe Testament lezen we regelmatig over personen die zijn overgegaan naar het Jodendom (Mat. 23:15; Hand. 2:10; 6:5; 13:43 †). Hierbij is het opvallend dat in het Evangelie van Mattheüs duidelijk blijkt dat de Schriftgeleerden en Farizeeën actief bezig waren met zending bedrijven onder de heidenen (Mat. 23:15).


Terminologie

Het woord proseliet in Bijbelse zin is overgenomen van het Grieks προσήλυτος G4339. In de Septuaginta (Hebreeuws גֵּר H1616) wordt het gebruikt als een "vreemdeling in Israël" (1 Kron. 22:2) of een vreemdeling (immigrant) die is gaan behoren tot het Israëlische volk (Ex. 12:48; 20:10; 22:21). In het Nieuwe Testament betreft het iemand die is overgegaan tot het Jodendom (Mat. 23:15; Hand. 2:10; 6:5; 13:43).


Aangemaakt op 9 oktober 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!