Wederkomst

Zie ook: Eschatologie, Messiasverwachting,

Wederkomst, de terugkeer van Jezus Christus. De theologische wetenschap Eschatologie houdt zich hiermee bezig.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel wordt gesteld dat Jezus weer terug zal komen (Mat. 24:30; Mark. 13:26; Luk. 12:40; Hand. 1:11). Op basis van Zacharia 14:3-4 (cf. Opb. 19:11-16) wordt vaak gesteld dat Jezus terugkomt op de Olijfberg te Jeruzalem.


Visies

Volgens sommige visies is Jezus al teruggekomen, zo stelt het preterisme dat alle profetieën in de Bijbel, incl. die in het boek Openbaring, al zijn vervult.

Daarnaast zijn er verschillende (pseudo)christelijke groeperingen die stellen dat Jezus is teruggekomen. Zo stellen aanhangers van de Kerk van de Almachtige God dat Jezus is teruggekomen in de gedaante van een vrouw in China.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!